Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

WIE

TOPOS is een bvba, opgericht in 2001 met Mat Steyvers als zaakvoerder.
Sindsdien voert TOPOS uit zowel als rechtstreekse zelfstandige opdrachthouder als in associatie met andere bureaus.  
Naargelang de opdracht werkt TOPOS samen met ander professionals op zelfstandige basis,  onder meer voor methodische procesbegeleiding en bewonersbetrokkenheid en voor de vormgeving van publicaties, tentoonstellingen, websites …
Mat Steyvers coordinator en hoofduitvoerder van de opdrachten.

EEN KORTE BIOGRAFIE

Mat Steyvers was als opbouwwerker actief in de Antwerpse binnenstad; was assistent-coördinator voor het programma Stedenbouw van Culturele Hoofdstad Antwerpen ’93; zette in Vlaamse steden samenwerkingsverbanden op rond gezondheidsbevordering injecterende druggebruikers (GIG) in opdracht van Free Clinic Antwerpen; volgde de opleiding Stedenbouw aan het Henri Van de Velde Instituut; schreef het EFRO-rapport voor NoordOOst Antwerpen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in opdracht van de stad Antwerpen en begeleidde de visie-ontwikkeling en bewonersparticipatie voor stadspoort Schijnpoort, eveneens in opdracht van de stad Antwerpen.
Deze ervaringen in wijkontwikkeling en stedelijke samenwerking, ondersteuning van bewoners- en gebruikersgroepen en de opleiding stedenbouw culmineerden in 2001 in de oprichting van TOPOS – een Plaats voor Dialoog – Toegepast Onderzoek Omtrent Stedelijkheid.

 


LIDMAATSCHAP

Mat Steyvers is lid van VRP – Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning – www.vrp.be

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close