Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

OVER TOPOS

Communicatie is een middel, geen basis.
De basis is samenwerking.

Jef Van den Broeck

OVER TOPOS

Jef Van den Broeck is in Vlaanderen een van de eerste stedenbouwkundigen geweest die vanuit een holistische visie naar stedenbouw keek, iemand die, wanneer we de wereld bekijken met zijn opdeling in disciplines, doorzag dat je die werelden met mekaar diende te verbinden, en tegelijk geloofde in het belang en de waarde van de eigen discipline ‘stedenbouw’.
Zonder dat inzicht zouden projecten zoals Stad aan de Stroom in Antwerpen, nooit zijn geworden wat ze zijn: stedenbouwkundige, maatschappelijke, culturele, stadsprojecten enzovoort.
Die verbinding van disciplines lag ook aan de basis van Park Spoor Noord. Park Spoor Noord heeft veel van en uit Stad aan de Stoom geleerd.
Voor velen was Jef een leermeester.
Hij is degene geweest die mij, opbouwwerker in de Antwerpse binnenstad, ertoe overhaalde om de opleiding stedenbouw aan het Henry van de Velde-instituut te gaan volgen.
Als een vreemde eend in de bijt tussen ingenieurs, landschapsarchitecten en architecten – maar wel met een bagage aan ervaring in het werken met ‘achtergeblevenen’, ‘de blijvers’, met de prostituees, de handelaars, de sociale huurders, de privéhuurders, de eigenaars, in dat moeilijke spanningsveld tussen de vernieuwende stad en het dagelijkse. Voor wie vernieuwt de stad, van wie is de stad? Vanuit die vraagstelling ben ik die opleiding gestart. Voor TOPOS is het tot op de vandaag de centrale kwestie in het begeleiden van participatieprocessen.  

‘Communicatie is een middel, geen basis. De basis is samenwerking.’ Nooit eerder las ik een omschrijving die dermate compact en helder de essentie beschrijft van wat … samenwerking is.

Mat Steyvers

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close