Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

PARTICIPATIEF ONDERZOEK


MASTERPLAN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING VAN PETERBOSPARK

Peterbospark is een modernistische sociale hoogbouwwijk, een enclave in Anderlecht van 3000 inwoners en is één van de pilootprojecten van het Brussels gewest binnen de ambities van duurzame ontwikkeling. De wijk heeft kwaliteiten, tegelijk is er een groeiend probleem op vlak van de woonkwaliteit, die soms structureel is, en gedeeltelijk daarmee samenhangend, een sociaal-economische problematiek.

De tijdelijke vereniging HUB/ RADAR / WEST8 / TOPOS kreeg van sociale woningbouwmaatschappij De Anderlechtse Haard de opdracht om een masterplan voor een duurzame ontwikkeling te maken.

TOPOS plaatste en verplaatste zijn tent op de grasvlakten tussen de blokken en ging gedurende een tiental dagen met passerende bewoners het gesprek aan: hoe kijken zij naar de wijk en haar toekomst?  Naast dit belevingsonderzoek verzorgde TOPOS het brede participatieproces van de bewoners en de informatie- en sensibiliseringcampagne.

De resultaten van het belevingsonderzoek vormden mee het basismateriaal voor de visieontwikkeling en het technisch woononderzoek voor het masterplan.

2013-2016


  • Gemeente Heist-op-den-Berg – Winkelcentrummanagement – Straat in het Vizier – i.s.m. CityD en Onlyhumans – 2019
  • Gemeente Hoogstraten – Winkelcentrummanagement – Straat in het Vizier – i.s.m. CityD en Onlyhumans – 2019
  • Sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard-Foyer Anderlechtois – opmaak ban een masterplan voor duurzame ontwikkeling – Tijdelijke vereniging HUB/ RADAR / WEST8 / TOPOS 2013-2016
  • Stad Gent – Handel en Economie – Focusgroepen voor handel en horeca voor meerjarenplanning i.s.m. Idea Consult – 2007
  • Strategisch Plan Regio Antwerpen – begeleiding handelaarsverenigingen en winkelkerncontracten voor de winkelcentra Sint-Jansplein / Diepstraat-Gummarusstraat-Offerandestraat / Herentalsebaan – 2001-2003
  • Strategisch Plan Regio Antwerpen – ‘Nieuwe Wegen voor de Turnhoutsebaan’, participatief onderzoek en rapport over toekomst voor handel en horeca – 2003
  • Stuurgroep Sint-Andries Antwerpen – onderzoek en publicatie ‘Nieuwe leidraden voor samenwerking in Sint-Andries’ – 2005
  • Vlaamse Overheid – Departement Ruimte – begeleiding brainstormsessie deskundigen en rapportering ‘Milderende maatregelen bij M.E.R. – 2012

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close