Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

VORMING EN DEBAT


Masterclass voor lokale besturen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht werkte TOPOS een vormingsaanbod uit voor lokale mandatarissen en hun medewerkers. De masterclass is een uitnodiging om te reflecteren over draagvlak. Tijdens een eerste sessie ontwikkelen we vanuit concrete cases een algemeen kader waarmee we aan de slag kunnen om op efficiënte wijze draagvlak te realiseren. Tijdens de tweede sessie ‘ontknopen’ we de mechanismen van draagvlakontwikkeling en zoeken we naar elementen voor een succesvolle aanpak.
Meer info bij: mat.steyvers@toposbvba.be

Sinds 2018


MAAKBARE STAD – OVER DE WIJK EN DE STAND

‘Maakbare Stad’ bestaat uit lezingen en debatten georganiseerd met bewonersgroepen van de Antwerpse wijk Sint-Andries. De thema’s hebben betrekkingen op de wijk in de stad in de wijk. Diverse thema’s passeerden de revue, de panels bestonden uit Vlaamse en Antwerpse beleidsmakers en hun medewerkers, wetenschappers, bewonersgroepen en individuele bewoners, met als een rode druk: hoe kunnen we in de wijk vat krijgen op stedelijke ontwikkelingen, en hoe kan het beleid inspelen op ontwikkelingen in de wijk.

2008-2014


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close